Text/HTML

Text/HTML

13367 Broadway
Alden, New York 14004

Text/HTML

(716) 937-7812

My Profile

Profile Avatar
lekhacchi
*******
*******, ******* *******
*******
******* ******* *******

Trang blog lekhacchi.com nơi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực chiến trong quản trị kinh doanh, quản trị digital marketing, quản trị nhân sự. Dưới góc nhìn của người va vấp nhiều, cả thành công và thất bại. Tôi mong muốn một phần nào mang đến những thông tin có thể hữu ích với bạn.

website https://lekhacchi.com/

Email: Chilekhac@gmail.com 

Đ/c N01C Goldenland, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline 0772333446

XEM THÊM

https://lekhacchi.com/quan-tri-kinh-doanh/ 

https://lekhacchi.com/quan-tri-digital-marketing/ 

https://lekhacchi.com/quan-tri-nhan-su/ 

https://lekhacchi.com/tai-chinh-doanh-nghiep/ 

https://www.facebook.com/lkc1981/ 


http://uid.me/lekhacchi#

 https://www.scoop.it/u/lekhacchi

My InBox

My Messages

FromSubjectDateStatus
First Page Previous Page
1
Next Page Last Page
Page size:
select
 0 items in 1 pages
No records to display.

Text/HTML

Our Product

Our Associations

Contact Us

Our Office

Practice Name
555 Main St, #275
Atlanta, GA 30342
Phone: (555) 555-5555
Fax: (444) 444-4444